Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy i zabezpieczamy informacje, które nam przesyłasz, oraz wszelkie inne informacje, które są gromadzone podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Informacje, które przesyłasz podczas wypełniania formularzy online, zostaną wykorzystane do udzielenia odpowiedzi i odpowiedzi na Twoje zapytanie. Wszelkie informacje medyczne, które dobrowolnie prześlesz, mogą zostać udostępnione klinikom, z którymi współpracujemy (wymienione w zakładce „Gdzie pracuję”), innym lekarzom pracującym w tych klinikach w celu wydania odpowiedniej opinii. Nie będą udostępniane osobom spoza tych klinik bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody i tylko wtedy, gdy dodatkowe porady zostaną uznane za konieczne.

Wszelkie informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem formularzy online lub poczty e-mail itp., będą uważane za wyrażenie zgody na przetwarzanie takich informacji, abyśmy mogli odpowiednio odpowiedzieć z dokładnymi informacjami. Wszelkie informacje, które podajesz w imieniu innej osoby, będą uważane za wyrażenie zgody na to.

Zawartość serwisu nie jest szyfrowana i można z niej korzystać bez rejestracji lub podawania danych osobowych, jednak korzystając ze strony londoncardiologist.co.uk wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nas plików cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu.

Pliki cookie to informacje, które witryna tymczasowo umieszcza w pliku cookie na Twoim urządzeniu lub komputerze podczas uzyskiwania dostępu do Internetu podczas odwiedzania witryny. Pliki cookie umożliwiają użytkownikom łatwiejsze poruszanie się po witrynie poprzez zapamiętywanie odwiedzanych stron oraz rozpoznawanie urządzenia i przeglądarki użytkownika.

Używamy również zewnętrznego pliku cookie o nazwie Google Analytics. Pozwala nam to zbierać informacje, takie jak Twój adres IP, liczba odwiedzających naszą witrynę, odwiedzane strony, czas spędzony w witrynie i informacje o tym, czy zażądałeś informacji ze strony internetowej. Informacje te służą do śledzenia zachowań użytkowników i pomagają nam poprawić nawigację po naszej stronie internetowej dla użytkowników.

Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić działanie witryny zgodnie z oczekiwaniami i może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów.

Bezpiecznie przechowujemy Twoje dane osobowe i będziemy je wykorzystywać wyłącznie w celu, w jakim zostały nam dostarczone; zapewnienie opieki zdrowotnej i stałej opieki medycznej. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów rozliczeniowych i płatniczych. Nie udostępnimy Twoich danych stronom trzecim, innemu dostawcy usług medycznych, bez Twojej wyraźnej zgody lub instrukcji.

Podczas wysyłania danych osobowych stosujemy rygorystyczne procedury szyfrowania, aby zapobiec ujawnieniu lub przechwyceniu. Staramy się uzyskać Twoją zgodę przed przesłaniem Twoich danych osobowych i raportów medycznych drogą elektroniczną.

Niniejsza polityka nie obejmuje linków do innych stron internetowych.

Prawa autorskie

Treści, obrazy i grafiki na tej stronie należą do dr Filipa Zemraka, o ile nie zaznaczono inaczej. Możesz drukować lub pobierać treści do użytku osobistego; nie wolno jednak powielać żadnych materiałów na tej stronie do celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Wiarygodność informacji znalezionych w tej witrynie

Treści na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym, a informacje medyczne nie mogą być traktowane jako diagnoza jakiegokolwiek objawu lub stanu, który może mieć na Ciebie wpływ. Podobnie wszelkie sugerowane zabiegi są podawane jako wskazanie prawdopodobnych procedur, chociaż mogą nie być odpowiednie dla wszystkich. W każdym przypadku, gdy masz objawy, powinieneś zasięgnąć opinii lekarza.

Pliki do pobrania

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby sprawdzić, czy strony i pliki są wolne od wad i błędów. Nie można zagwarantować, że są one wolne od wirusów. Dlatego nasz zespół nie udziela żadnych gwarancji ani gwarancji dotyczących pobranych lub dostępnych plików.

Twoje prawa

Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe o Tobie przechowujemy. Masz prawo zażądać kopii tych informacji. Masz prawo do poprawienia wszelkich błędów. Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych oraz o ich usunięcie, jeśli nie narusza to naszego ustawowego obowiązku przechowywania Twojej dokumentacji medycznej przez minimalny okres. Masz prawo do przenoszenia danych – co oznacza, że ​​możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych do innego dostawcy usług medycznych. Jednak nadal będziemy przechowywać Twoją dokumentację medyczną w ramach ustawodawstwa przez minimalny okres przechowywania.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, powinieneś złożyć wniosek o dostęp do podmiotu do administratora danych pod adresem pa@londoncardiologist.co.uk, gdzie Twoja prośba zostanie rozpatrzona w ciągu 1 miesiąca.

Jeżeli uważasz, że nie przetwarzamy prawidłowo Twoich danych osobowych lub nie przechowujemy ich w bezpieczny sposób, możesz w pierwszej kolejności złożyć skargę do Opieki Administratora danych pod adresem pa@londoncardiologist.co.uk.

Jeśli nadal nie jesteś usatysfakcjonowany, powinieneś napisać do Biura Komisarzy ds. Informacji.

Przetwarzanie danych

Ważne jest, aby pacjenci mieli łatwy dostęp do informacji, a my w przejrzysty sposób informowaliśmy, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy, co z nimi robimy, kto ma do nich dostęp, jak długo je przechowujemy i jakie przysługują pacjentowi prawa. I co możesz zrobić, jeśli uważasz, że nie postępowaliśmy odpowiednio z Twoimi danymi. – Jest to kluczowy element w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i ustawie o ochronie danych z 1998 r., który wkrótce zostanie opublikowany w 2018 r. Łącznie tworzą one przepisy o ochronie danych.

Niniejsze zawiadomienie określa nasze zobowiązania i Twoje prawa dotyczące tego ustawodawstwa oraz sposób, w jaki będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu zgodnym z prawem, aby zapewnić Ci opiekę.

Jakie rodzaje danych zbieramy?

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje danych; Dane osobowe i dane wrażliwe.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby. Może to być bezpośrednie lub pośrednie. Przykładami, ale nie ograniczają się do: imię i nazwisko, data urodzenia, adres itp…

Dane wrażliwe obejmują takie informacje, ale nie wyłącznie, historię medyczną, w tym dokumentację medyczną, spotkania, komunikację z Tobą, wyniki, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną i przekonania religijne. Dane osobowe, niezależnie od tego, czy zostały przekazane bezpośrednio przez Ciebie, Twojego lekarza kierującego lub inną stronę trzecią, muszą być przetwarzane uczciwie i zgodnie z prawem.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytania, zapewnić opiekę i kontynuację leczenia, konieczne jest zebranie niektórych danych osobowych. Pobieramy tylko minimalną kwotę niezbędną do tego. Niezbędne jest posiadanie minimalnej ilości danych, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość podczas kontaktu z nami.

Kto może uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do wszystkich danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji usługi. Są one przez nas gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

O ile nie mamy wyraźnej zgody, nie ujawnimy nikomu Twoich danych osobowych, z wyjątkiem: Członków naszego personelu i personelu klinik, z którymi współpracujemy, z uzasadnionego powodu, Twojego polecającego i upoważnionych osób zaangażowanych w Twoją opiekę lub zgodnie z wymogami prawa lub mamy do tego uzasadniony powód. Możemy również od czasu do czasu wykorzystywać Twoje dane, aby informować Cię o wszelkich ofertach, usługach lub promocjach oferowanych przez nas lub kliniki, z którymi współpracujemy.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Przechowujemy Twoje dane osobowe na uznanej platformie medycznej bazy danych, która ma 2 poziomy bezpieczeństwa, z kodem dostępu zmienianym co 1 minutę. Dostęp do komputera odbywa się za pomocą konta użytkownika. Dane przesyłane drogą elektroniczną są przesyłane za pomocą bezpiecznego przełącznika typu end-to-end, który zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi, który może podlegać audytowi, być ograniczony czasowo i może zostać odebrany. Prowadzimy również szkolenia pracowników w zakresie Zarządzania Informacją. Uprawnienia dostępu są kontrolowane.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z Kodeksem Postępowania w zakresie Zarządzania Dokumentacją NHS oraz Departamentem Zdrowia.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

Zapytaj, jakie Twoje dane osobowe posiadamy, zażądaj kopii swoich danych osobowych, sprostuj ewentualne błędy, aby Twoje dane były aktualne, poproś nas o usunięcie danych osobowych. Należy zauważyć, że przepisy mogą uniemożliwić nam zrealizowanie Twojej prośby.

Skargi i zażalenia

Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki przechowujemy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, w pierwszej kolejności napisz do naszego Administratora Danych na adres pa@londoncardiologist.co.uk.

Jeśli nasza odpowiedź nadal Cię nie satysfakcjonuje, możesz skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji w Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF lub zadzwonić pod numer 020 3123 1113 lub online na stronie www.ico.gov.uk. Jesteśmy zarejestrowani w ICO.