czym się zajmuję?

Co dolega?

Pomagam pacjentom cierpiącym na niewydolność krążenia, duszności, bóle w klatce piersiowej, palpitacje, choroby zastawek, wrodzone wady serca, zaburzenia rytmu serca, zasłabnięcia i omdlenia, nadciśnienie tętnicze i wysoki cholesterol. 

Staram się możliwie szybko postawić diagnozę, zapewnić terapię i zadbać o profilaktykę chorób układu krążenia. Wykonuję badania takie jak EKG, echokardiografię, Holter EKG (od 24 godzin do 14 dni), Holter ciśnieniowy i próby wysiłkowe. Część moich pacjentów wymaga dalszej diagnostyki z użyciem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego serca, które można wykonać w naszym centrum. Współpracuję tez ze specjalistami, którzy przeprowadzają koronarografię, cewnikowanie serca i ablacje.

EKG i Holter

Echocardiografia

Holter ciśnieniowy

Próby wysiłkowe

Tomografia komputerowa

Rezonans Magnetyczny

Rozrusznik serca i defibrylator

Zaburzenia rytmu